A Harfi İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri – 2018

A harfi ile başlayan Erkek bebek isimleri listesi hazırlamak istedi canım. Ben bebeklere verilen isimlerin hayatlarını etkilediğini düşünüyorum ve isimlerin oldukça sıradan olması taraftarıyım. Tabii siz değerli ziyaretçilerimizin ne istediği bizim için önemli olandır 🙂 bakalım A harfi ile ilgili ne isimler verebileceğiz size

A harfi ile başlayan erkek bebek isimleri

AKANER Akıp giden yiğit
AKARSEL Akıp giden sel
AĞANER Akanyıldız gibi güzel er, akaner
ACAR Becerikli, yetenekli
ABDÜRREZZAK Rızkı bol olan insan
ABREK Yaşadığı toplumun düzenine karşı gelen, savaşçı
ABDULLAH Allah’ın kulu. Peygamber (s.a.s)’in en sevdiği isimlerden aynı zamanda babasının adıdır
ADIVAR Adı yok değil adsız değil, adlandırılmış
ABDURRAHMAN Rahman’ın kulu
ADUŞAN Ateş, alev
ADİN Cennet
AĞER Temiz kişi, temiz erkek, ak er
AKAD Doğru kişi
AĞARANTAN Sabahın erken vakti, tan vakti
ABDULKADİR Her şeye gücü ve sözü yeten
AKANSU Akıp giden su
ADAŞ Adları eş olanlar, aynı adı taşıyanlardan her biri, kardeş, edinilmiş olan, arkadaş
AĞIRTAŞ Ağırlığı çok olan taş, ağırbaşlı kimse
ABUZER Altın suyu. Altın suyu misali parlak ve görkemli
~AFFAN Kendini kötülüklerden uzak tutan
AFRİN Suriye’de bir şehir
ADLIĞ Adı var, adı sanı bilinen, tanınmış ünlü
ADALAN Adı bilinen, tanınan, iyi ünü olan
ACUNER Dünya eri, dünya yiğidi
AKAGÜNDÜZ Asıl adı Enis Avni olan bir yazarımızın takma adı
AKALAN Ak alan, ak meydan, beyaz alan
ACARBEY Güçlü bey
AKAL Akal
ADISÖNMEZ Adı sürekli olarak yaşar, adı sürer gider, kuşaktan kuşağa sürer
ADSAY Moğol hakanlarından biri
DEM İyi, temiz insan
AKASOY Ağa soylu, soyunda ağalık bulunan kimse ağa soyu
ADİL Adaletli
<p>ABİDE Anıt önemli ve değerli yapıt anlamındadır
AKBAŞ Tane tutamamış ekin, başağı, bir tür ak buğday, şahinden büyük bir av kuşu
ADAL İyi bir ün kazan, adın yayılsın
AFŞİN Savaşlarda askerlerin kullandığı giysi
AĞA Ağabey, köy ve kasabalarda büyük toprak sahibi olan Varlıklı kimse
AÇIKALIN Alnı açık kimse, temiz kişi
AKBARAN Ak güç
ABAKAY Bir Türk boyunun adı
AKARÇAY Akıp giden su, akıp giden çay
AKABAY Varlıklı kimse, ağa
ADNAN Eski Türk isimlerinden, iki gökyüzü, iki cennet anlamında
ACUNALP Dünya yiğidi
ACARALP Cesur kişi, yiğit
AKA Saygıdeğer kimse, ağa
AĞABAY Ağa ve çok varsıl kimse
ACUNAL Evrenle, dünya ile ilgili, evrensel
AKABEY Varlıklı kimse, ağa ve bey
ADALIR Adlanır, ad alır, bilinir
AKALP Ak yiğit, temiz yiğit
AKBA Sazlık, bataklık, ağba
ABAY Hüner, beceri
AGAH Bilgili, uyanık
ACARSOY Yiğit soy, güçlü soy
AHMED Çok, en çok övülmüş, methedilmiş. Kur’an-ı Kerim’de Saf suresinin 2. ayetinde
ACARBAY Zengin, kuvvetli
AKADLI Adı ak, soyu temiz
ACARER Gözüpek erkek, yiğit er
AKATAY Temiz ve herkesçe bilinen kimse
ABDÜLKADİR Tükenmeyen kuvvete sahip olan
AÇIKGÜN Güneşli gün, bulutsuz gün
ACATAY Güçlü tay
AKAR Akmak eylemini yapar
AĞÇELİK Çok iyi su verilmiş, çelik, ak çelik
ACARKAN Atılgan, güçlü, kuvvetli
AKALIN Temiz alın, açık alın, ak alın
ABDULREZZAK Yukarıdan gelen ilk kullardan biri
ACARÖZ Özü güçlü, yiğit kimse
ABER Hz. nuh’un erkek torununun adı
ABİDİN Dua eden, duacı
AKAYDIN Aydınlık, temiz
AKAN Akıp gitmekte olan
ABBAS Aslan, çatık kaşlı kimse
AĞAN Geceleri gökte, ara sıra, hızla akıp gittiği görülen ışıklı nokta, göktaşı, akanyıldız
AKARCA Akıp giden su, akan su, akarsu
AKBATU Temiz ve güçlü
AHMET Övgüye değer
ABDULHAMİT Hamdolunmuş, övülmüş, bütün varlığın diliyle övülmüş Allah’ın kulu
AKATA Temiz ata, namuslu ata, lekesiz ata
ADAHAN Adanın hükümdarı, hakimi, yöneticisi
ACUN Sonsuz uzay içindeki gök varlıklarının tümü, dünya, evren
ACARTÜRK Yiğit Türk, güçlü Türk, gözüpek Türk
ABDÜLREZZAK Soylu, gücüne güç katan
ACUNSEVEN Evreni seven, dünyayı seven
ADIGÜN  Adı aydınlık, gün gibi olan
ADAR Uygur metinlerinde geçen bir Türk adı, olgunluk, erginlik, süre zaman, omuzdaş
ARABUL Arabuluculuk yap, iki yanın arasını bul, ara ve bul
AKERSAN Yiğit sanlı
AROL Arı ol, çalışkan ol
ALPAT Yiğit al
ALKOR Kıpkırmızı ateş, kızıl köz
ALİŞAN Ünü büyük
ARICA Temizce arı gibi
ARIT Arınmasını sağla, temiz bir duruma getir, arılaştır
ARIŞ Kağnı otu
ARISAL Arı gibi çalışkan
ALPTEKİN Yalnız ve uğurlu cesur kişi
ARKUT Temiz ve uğurlu arı ve kutlu
ARAZ İşaret, alamet
ARIER Temiz er, katışıksız, er, temiz kimse
ALKAN kırmızı kan, soylu
ANDARKAN Ateşin efendisi, eski Kırgızlarda bir bitki tanrıçası
ARBAS Çok güçlü erkek
ALAZ Ateş
ALTUNÇ Kızıl tunç
~ARCAN Temiz saf, namuslu
ARTAÇ Utanma duygusunu baş tacı eden
AKHAN Ak soylu han
ARAF Cennet ve cehennem arasındaki yer
AKTİMUR Dövme demir, akdemir
AKDOĞAN Kıvrık ve kısa gagalı, yırtıcı bir kuş
ARICAN Temiz kimse
ARIKER Temiz kimse, çelimsiz erkek
ALİCAN Yüce insan
ALTUNER Çok değerli kimse, altın yiğit
ALPAY Güçlü, cesur
ANDAY And içmek, yemin etmek
ALANER Alan eri, meydan yiğidi
ARTEMİS Orman ve savaş tanrıçası
ALKIN Korkusuz, yiğit, kızıl kın
AKCEBE Savaşlarda kullanılan beyaz zırh
AKEL Güvenilir kişi anlamındadır bunun yanında doğru, dürüst işler yapan kişi
AKBULUT Beyaz bulut
ALGIN Sevdalı, tutkun, vurgun, aşık, güçlü, dolgun, keskin, iyi, güzel Algün kızıl gün, al renkli Güneş
AKBAYAR Namuslu, temiz ve yüce
ARAT Yürekli cesur
ALPAS Kızıl pas al renkli pas
ARSLANER Aslaner
ARYÜZ Arı yüz, temiz yüzlü
ALAATİN Dini yükseltmek, yüceltmek için çalışan
AKÇAY Duru çay, ak su
AKDOĞDU Tertemiz doğan
ASAF Vezir
ALTEMUR Kırmızı demir
ARUKAN Soylu kan, temiz kan, arı kan
ALPERGİN Yiğit ve ergin, yiğit ve olgun
AREN Kum tanesi
ALANGU Altın geyik
AKGÜÇ Namuslu ve güçlü
AREL Dürüst ve temiz kimse
ALPASLAN Aslan gib yiğit
ARSAN Temiz adlı
AKBİLGE Bilge, temiz bilge
ARKAN Arı kan, temiz kan, soylu kan
APA Büyük kız kardeş, abla
AKÜNAL Temiz ün sahibi olan
ALTINÖZ Özü altın gibi olan kimse
AKTÜN Aydınlık gece, ışıklı gece
ALDOĞAN Bir tür doğan
APAYDIN Işıklar içinde, çok aydınlık
ARIKAL Temiz kal
AKGÜNDÜZ Aydınlık gündüz
AKKAŞ Beyaz renkli yeşim taşı
AKINER Akın eri, akın yapan er
AKDAL Beyaz dal
ALÇIN Kırmızıya çalan küçük bir kuş
AKÇAKIL Ak renkte küçük taş, akarsu kıyılarındaki ak renkli küçük taş
ARIEL Dürüst, temiz kimse, temiz elli
AKİF 1. Bir şeyde sebat eden. 2. İbadet eden, ibadet maksadıyla mübarek bir yere çekilen
ASAL Bir şeyde öğe olan, temel
AKÇINAR Bir çınar türü
ALPAYDIN Yiğit ve aydınlık, yiğit ve bilgili yiğit ve aydın
ALEN  Saygınlık başarı
AKSUNGUR Atmacaya benzeyen bir kuş, akdoğan
ARTUK Artmış olan, artan,üstün, ünlü Selçuklu emiri
ALKUN El gün, herkes
AKERGİN Ak ve olgun
ARSOY Arısoy
AKDUR Akıp git ve dur, akıp dur
ANDAK Ak ant, temiz yemin, diken, sellerin oyduğu yar
AKINALP Akın yiğidi
AKI Yiğit, ağa, kardeş, eli açık
ARIBAŞ Temiz kimse, çalışkan kimse, arı gibi çalışan baş
AKÇALI Para ile ilgili, parası olan zengin
AKDİL İyi, güzel konuşan
ALHAN Al renkli prens
ARGÜN Temiz gün, günlük güneşlik, yaşama sevinci veren gün
ARMANÇ Hedef.
ARGUN İlhanlı hükümdarlarından biri
ALTUĞ Kırmızı tüy
AKBEK Namuslu ve varsıl
ARAFAT Mekke’de bir tepenin adı
AKDORUK Beyaz renkte, ağaçsız dağ tepesi
ARAN Ova, kuytu, yer, sıcak yer, kışlak
AKGİRAY Temiz ve yaraşır
ARKADAŞ Birbirlerine karşı sevgi ve anlayış gösteren kişilerden her biri, bir işte birlikte bulunanlardan her biri
ARBAŞ Mavi gözlü ve sarı saçlı erkek, yaramaz
AKTAN Aydınlık sabah
ARIĞ Arı, temiz, saf, katışıksız, eti yağı erimiş, arık zayıf
ALTINTUĞ Çok değerli tuğ
ARSLAN Güçlü, yırtıcı
ARDIÇ Güzel kokulu yapraklarını kışın da dökmeyen bir ağaç, dağ servisi, çamgillerden kokulu bir ot
AKŞİT Uğurlu
ALPAR Yiğit, kahraman, yiğit er, alp er, yiğit kişi
AKÇİT Aydınlık yüz, ışıklı yüz
AKDAMAR Beyaz damar, akan damar
ALDEMİR Ateşte ısıtılıp kırmızı hale getirilen demir Al-Demir
ARIKAN Saf kan, temiz kan, soylu kan
KDİKEN Gövemeriği ya da geyik dikeni de denilen bir bitki alıç
AKBORA Ak yel, ak fırtına
ANYA Kutsal kitapta adı geçen İsrail peygamberi
AKTUĞ Değerli, önemli
AKBUDAK Ak renkli budak
ARIÇ Dirlik, düzenlik, barış
AKERSOY Yiğit soylu, dürüst, namuslu
ARKIN Arkada, geride olan, ağır, yavaş, sakin dingin
AKINERİ Akın yapan yiğit, akıncı yiğit
ALPGİRAY Kırım hanlarından,Giray Kırım hanlarına verilen bir ünvan

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

DMCA.com Protection Status